ul. Jakuba Szapiro 36, 15-197 Białystok

+48 698 664 248

biuro@solidster.pl