ul. Jakuba Szapiro 36, 15-197 Białystok

+48 698 664 248

biuro@solidster.pl

Oferta biznesowa · SOLIDSTER

Zainwestuj w nieruchomości z SOLIDSTER

Strona główna » Oferta biznesowa

Generalne wykonawstwo

Solidster realizuje prace budowlane w systemie generalnego wykonawstwa przy pomocy wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry kierowniczej.
 • inżynierskie konstrukcje budowlane,
  kompleksowe prace rozbiórkowe i demontażowe,
 • budownictwo przemysłowe,
 • budownictwo OZE,
 • roboty drogowe i parkingi,
 • obiekty kubaturowe handlowo-usługowe oraz biurowe,
 • obiekty mieszkaniowe, domy jednorodzinne, szeregówki.

Koordynacja i kontrola procesu budowlanego

Nadzory inwestorskie

Solidster realizuje koordynację procesu budowlanego łącznie z pełnobranżowym nadzorem inwestorskim. Bazując na wieloletnim doświadczeniu spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.
 • wielobranżowe nadzory inwestorskie, reprezentowanie Inwestora na terenie budowy, pełnienie zastępstwa inwestorskiego, reprezentowanie Inwestora przed organami administracji państwowej, kontrola prawidłowości i zgodności prac z dokumentacją projektową, pomoc w uzyskaniu Pozwolenia na Budowę oraz Pozwolenia na Użytkowanie Obiektów, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, optymalizacja kosztów, funkcji oraz rozwiązań projektowych, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawców prac na potrzeby Inwestorów, udział w negocjacjach z wykonawcami, rekomendowanie wykonawców, usługa „zaprojektuj i wybuduj” łącznie z analizą lokalizacji przyszłej inwestycji oraz estymacją kosztów jej wykonania.

Projektowanie

Solidster wykonuje prace projektowe na potrzeby własne oraz Inwestorów.
 • analiza lokalizacji inwestycji łącznie z uwarunkowaniami drogowymi, mediami, warunkami środowiskowymi,
 • wykonanie wielobranżowej koncepcji Inwestycji w oparciu o wytyczne Inwestora oraz przyjęte uwarunkowania technologiczne,
 • analiza przedstawionych rozwiązań, analiza kosztów, typowanie właściwych rozwiązań spełniających oczekiwania Inwestora,
 • spotkania w organach administracji państwowej,
 • prowadzenie procesu decyzji środowiskowej,
 • opracowania wielobranżowego Projektu Budowlanego,
 • monitorowanie prawidłowości procesu uzyskania pozwolenia na budowę,
 • opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych,
 • przeprowadzenie przetargu, negocjacje z wykonawcami, wybór wykonawcy, analiza zapisów umowy,
 • koordynacja prac od przekazania placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • przekazanie obiektu Inwestorowi wraz z rozruchami próbnymi,
 • archiwizacja dokumentacji projektowej oraz dokumentów budowy.

Nasze inwestycje

Solidster Sp. z o.o. Sp. K. powstała w 2017 roku z przekształcenia działalności gospodarczej w celu spełnienia nowych wymagań inwestycyjnych i prawnych. Bazę do założenia firmy stanowi wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska posiadająca udokumentowaną wiedzę, umiejętności oraz długoletnie doświadczenie inżynierskie oraz zarządcze.